همکاری با پویامشاور

موسسه علمی پژوهشی پویا مشاور از تمامی محققین و دانشجویان و فارغ التحصیلان دکترا در تمامی رشته های دانشگاهی دعوت مینماید تا رزومه علمی خود را به ادرس ایمیل cvpooyamoshaver@gmail.com ارسال نمایند یا از طریق فرم زیر رزومه خود را برای موسسه ارسال نمایند.

با تشکر

فرم ارسال رزومه و همکاری با پویامشاور