اخلاق در پژوهش

در دنیای علمی امروزی اخلاق در پژوهش یکی از مهم ترین اصول و پیش فرض های واجب در تحقیق به شمار می آید. متاسفانه بسیاری از پژوهشگران این اصول را که از جمله مهم ترین آن ها قانون کپی برداری میباشد را زیر پا میگذارند و سرقت ادبی انجام میدهند. با توجه به اینکه تمامی پژوهش هایی که در زمینه پایان نامه، مقاله و … انجام میشود بایستی نوآوری داشته باشند و کپی برداری بدون رفرنس دهی مجاز نمیباشد و تمامی متون بایستی در چارچوب و زمان های صحیح به کار برده شوند و تا حد امکان از مرتبط ترین و به روز ترین مطالب در پژوهش ها استفاده کرد، تمامی پژوهشگران پویامشاور این اطمینان را به دانشجویان و کارفرمایان عزیز میدهند که تمامی مطالب و متون از به روزترین مقالات میباشد و هیچ گونه کپی برداری و داده سازی در مشاوره و انجام امور انجام نمی دهند. در تمامی متون و کارهای ارایه شده توسط پژوهشگران ما، از ابتدای کار که شامل طراحی و ارایه عنوان، مشاوره نگارش پروپزال و مشاوره نگارش فصول پایان نامه و مقاله و سمینار است، تمامی فرآیندهای تولید دانش به طور دقیق رعایت میشود و دانشجویان و کارفرمایان تا انتهای کار بی دغدغه آموزش های لازم را میبینند.

این نتیجه چندین سال همراهی و اعتماد شما دانشجویان گرامی به موسسه میباشد.